Bedrijfsgegevens

 

Algemeen
 EMA gravures flevoland v.o.f.
 Veldkampseweg 4a
 8181 LN  Heerde
 tel: 038 - 444 9183
 info@emagravures.nl
 www.emagravures.nl
✔ KvK: 08050584
 BTW: NL-8007.96.287.B01
✔ IBAN: NL85 INGB 0000074441
 IBAN: NL35 RABO 0325779260

Disclaimer
EMA Gravures Flevoland v.o.f., gevestigd te Heerde, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08050584, hierna te noemen 'aanbieder' spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Aan informatie, aangeboden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van informatie op deze website geschiedt geheel voor risico van de bezoeker, De aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van de aanbieder vereist. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van deze website behoren toe aan de aanbieder.